Speltherapie en Ouderbegeleiding
 

Groepstraining / Therapie

 

Mijn kracht

Groepsbijeenkomsten voor kinderen die een scheiding doormaken.

Een scheiding is een ingrijpend proces, waarvan de gevolgen niet onderschat mogen worden. Iets wat voor een kind ondeelbaar leek wordt verbroken. Afhankelijk van de leeftijd, de kwaliteit van de hechtingsrelatie en de emotionele veerkracht van het kind kan de scheiding van de ouders als meer of minder belastend worden ervaren. De gevolgen hangen ook af van de positie die beide partners in het ouderschap gaan innemen. Elke stap die ouders doen om hun verantwoordelijkheid als ouders te blijven dragen zal op lange termijn betekenisvol zijn voor het kind.

Ondersteuning van de veerkracht van het kind

Speltherapiegroep van 6 bijeenkomsten voor kinderen die een scheiding hebben meegemaakt of meemaken.

Voorafgegaan door een intakegesprek en een eindgesprek met de ouders.

In de workshop gaan kinderen met elkaar onder begeleiding van de therapeut activiteiten doen rond de thema’s:

mijn huis, mijn kracht, mijn familie, mijn wens

Door in de groep met behulp van speelse activiteiten bezig te zijn met relevante thema’s komt het kind tot expressie van eigen emoties. Er is erkenning voor het verlies dat het kind doormaakt, en het kind krijgt de kans ervaringen te delen met andere kinderen. De therapiegroep ondersteunt de veerkracht van het kind in een voor haar of hem spannende periode, waardoor het kind steun in de rug krijgt om in deze tijd door te kunnen groeien.

Deelname en start in overleg met de therapeuten.

Kosten:

Intakegesprek en eindgesprek 75 euro per gesprek

6 bijeenkomsten van 1,5 uur 300 euro

Totaal: 450 euro per kind.

Wanneer er meerdere kinderen uit 1 gezin meedoen geldt een aangepast tarief van 300 euro voor het tweede, derde of vierde kind.

 

 

 

“Ik en anderen”


Groepsbijeenkomsten voor kinderen die (beter) willen leren samenspelen en samenwerken met andere kinderen.

Voor kinderen kan het soms moeilijk zijn om op een prettige manier met andere kinderen samen te spelen. Het kan zijn dat het kind niet goed weet hoe het contact kan maken met andere kinderen, ook kan het zijn dat er steeds ruzie ontstaat. Soms kan het probleem eruit bestaan dat een kind gepest wordt of zich gepest voelt en daar niet goed mee om weet te gaan.

Veel kinderen ervaren deze problemen en reageren daar soms op door zich terug te trekken en het contact met andere kinderen helemaal uit de weg te gaan. Andere kinderen reageren erop door zichzelf te overschreeuwen en negatief en agressief gedrag te laten zien. Beide gedragingen kunnen een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen en dragen er niet toe bij dat het kind een positief zelfbeeld ontwikkelt.

Speltherapiegroep van 8 bijeenkomsten voor kinderen die ondersteuning en praktische handvatten willen krijgen voor het omgaan met andere kinderen

De speltherapiegroep wordt voorafgegaan door een intakegesprek met de ouders. Tussentijds is een telefonisch evaluatiegesprek en het traject wordt afgesloten met een eindgesprek.

Tijdens de speltherapiegroep gaan de kinderen, onder begeleiding van de speltherapeut, op een speelse wijze met elkaar aan de slag met het inoefenen van vaardigheden en het krijgen van inzicht in sociale processen.

Het programma wordt afgestemd op de individuele behoefte van de kinderen, dus thema's die het kind raken worden in de therapie ingebed. Enkele thema's zullen zeker aan bod komen, zoals het oefenen van spreek- en luistervaardigheden; het (leren) samenwerken; op een andere (positievere) manier naar jezelf kijken; en het omgaan met gevoelens.

Als kinderen zich deze vaardigheden eigen kunnen maken ontdekken ze dat ze in de omgang met anderen minder problemen ondervinden. Hierdoor worden de kinderen in de omgang met anderen weerbaarder en kunnen ze meer zekerheid krijgen over hun eigen mogelijkheden en hierdoor meer zelfvertrouwen en eigenheid ontwikkelen.

Deelname en start van de therapiegroep gaat in overleg met de therapeuten.

KOSTEN

Intakegesprek en eindgesprek € 75,- per gesprek, telefonische evaluatie € 25,-

8 bijeenkomsten van 1,5 uur à € 400,-

Totaal: per kind € 575,-


 

 

 
Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring