Speltherapie en Ouderbegeleiding
 

Speltherapie en Ouderbegeleiding

Speltherapie en Ouderbegeleiding

SPELTHERAPIE

Met speltherapie bieden we hulp aan kinderen en jongeren vanaf ongeveer 3 jaar, die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen. Ook is er speltherapie mogelijk voor ouder en kind samen, deze speltherapievorm is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, dus ook jonger dan 3 jaar.
Omdat kinderen en jongeren zich veel beter kunnen uiten door middel van spel dan door middel van taal, gebruiken we spel en expressiemateriaal als communicatiemiddel. Kinderen en jongeren krijgen zo de kans om hun verhaal te “vertellen”. Wat houdt hem of haar bezig? Welke emoties zitten er dwars, boosheid, angst of verdriet? Met welke (nare) ervaring(en) uit het verleden moet nog afgerekend worden? 
Door dit te mogen uiten en te kunnen oefenen met nieuwe gedragingen en omgangsvormen, krijgen kinderen en jongeren weer grip op hun emoties en kunnen ze de wereld om hen heen weer op een andere, meer positieve manier ervaren en onderzoeken.
Het uiteindelijke doel van de speltherapie is dat het kind of de jongere weer met (meer) zelfvertrouwen de wereld tegemoet kan treden en op eigen kracht verder kan.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding versterkt de kwaliteiten van de opvoeder en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt de ouder zekerder in zijn/haar handelen en vergroot de ouder zijn vaardigheden als opvoeder. Naast oudergesprekken kan er sprake zijn van ouder-kind speltherapiesessies, waarbij de ouder en het kind samen ervaringen delen in het spel. Daarnaast zijn oudergesprekken essentieel als het kind of de jongere speltherapie krijgt. Enerzijds om het proces van de speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, waarbij de privacy van het kind of de jongere gerespecteerd zal worden. Anderzijds om te onderzoeken welke vragen er bij ouders leven rondom de opvoeding en het ouderschap, om vervolgens samen op zoek te gaan naar de antwoorden daarop.

OUDERBEGELEIDING EN/OF SPELTHERAPIE KUNNEN INGEZET WORDEN:

  • bij (grote) opvoedingsonzekerheid die het functioneren van u als ouder belemmert
  • bij een moeizame ouder-kind relatie waarbij sprake is van een overmaat van conflicten of een te grote afstand
  • bij emotionele problemen van het kind, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet; te weinig zelfvertrouwen ; erg onzeker; een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
  • bij traumatische ervaringen die effect hebben op de gezinssituatie, zoals het verlies van belangrijke personen; verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling; (seksueel) misbruik; mishandeling of verwaarlozing of daarvan getuige zijn; ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden of nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, een scheiding..
  • bij sociale problemen, van het kind zoals moeilijk om kunnen gaan met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag) of moeilijk om kunnen gaan met volwassenen(gedragsproblemen).
 
Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring