Speltherapie en Ouderbegeleiding

Verlies en verwerking van verlies

Wanneer kind en/of ouder worden geconfronteerd met het verlies van een dierbare is er sprake van een grote emotionele ervaring. Daarnaast kan er sprake zijn van praktische gevolgen in de zorg voor het kind. 

Het verlies van een ouder is daarvan vaak de meest ingrijpende vorm.

Speltherapie geeft erkenning voor de impact die het verlies voor het kind heeft, helpt het kind om zich een plek te verwerven in de nieuwe situatie en spreekt de veerkracht van het kind aan.

Verlies en rouw activeren het stresshormoon. Wanneer er sprake is van langdurige stress kan de ontwikkeling en groei worden belemmerd. Regressief, boos en angstig gedrag zijn veelvoorkomende reacties op het verlies van een ouder. Warme, koesterende relaties met ouder/verzorgers en andere vertrouwenspersonen bieden tegenwicht aan de stressvolle gebeurtenissen en het verlies. 

Verlies en rouw confronteren het kind met situaties waar het geen grip op heeft. In het spel kan het kind zijn/haar gevoel van autonomie en zeggenschap blijven ervaren en beleven waardoor spel bijdraagt aan de veerkracht.

Daarnaast kan stress verminderen door spelexpressie. De opgeslagen herinneringen kunnen nog niet in woorden tot uitdrukking worden gebracht. Door het spel te stimuleren en te ondersteunen worden emoties geuit,en kunnen de ervaringen op lange termijn worden “bijgeschreven” als hanteerbare ervaring. De beleving van gezien en gehoord worden in de verschillende uitingsvormen, zorgt voor ontlading van opgebouwde spanning.

Expressie en de daarmee gepaard gaande ontspanning zijn ook van invloed op het reguleren van slaap, eetlust en aandacht. 

 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring