Speltherapie en Ouderbegeleiding

Tarieven, vergoedingen en algemene voorwaarden

Tarieven 2022

Kennismakingsgesprek (15 min.)                                                        Geen kosten

Intakegesprek (60 min.)                                                                         € 95

Consult speltherapie en ouder-kind speltherapie                              € 90

Consult oudergesprek                                                                            € 90

Verslaglegging voor derden                                                                  in overleg

Overige consulten (bv verlengd consult)                                             in overleg

No-show (wanneer u zonder opgave van reden niet verschijnt op een afspraak )      € 45,00

 

Kortdurende telefonische vragen met u als ouder/verzorger worden niet apart in rekening gebracht. Een telefonisch of e-consult wordt van te voren overeengekomen en kan soms in plaats van een oudergesprek plaatsvinden.

 

Supervisie voor professionals (60 min.)              individuele supervisie                       € 100,00

Begeleide intervisie of groepssupervisie            afhankelijk van groepsgrootte en tijdsduur

 

Vergoedingen

* Sinds 2017 is de praktijk gecontracteerd voor specialistische jeugdhulp segment 2 in de regio Hart van Brabant, gemeente Tilburg en omliggende gemeenten. Na een verwijzing van de huisarts, specialist of medewerkers van de Toegang  kan een beschikking worden afgegeven, waarbinnen de behandeling wordt vergoed.

Zie ook www.jeugdhulphvb.nl

 

* De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden psychosociale therapie en speltherapie gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Het eigen risico hoeft niet te worden aangesproken.

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij en benoem daarbij dat het gaat om behandeling door een therapeut die is aangesloten bij de beroepsverenigingen  NVVS, FvB, NVPA en RBCZ.

AGB codes vermeld ik op advies van de beroepsvereniging niet op de website: neem hiervoor contact met mij op.

 

Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact met mij opnemen.

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
De vaktherapeut maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en de meldplicht calamiteiten en geweld.
Indien u ergens ontevreden over bent, kunt u dit met de therapeute bespreken. Mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de FVB (voor Jeugdwet) of bij de SCAG (particulieren/aanvullende verzekering). 

U dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Deze kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
Indien er wegens COVID-klachten binnen 24 uur moet worden afgezegd, en de sessie middels beeldbellen niet mogelijk is, zal deze afspraak niet in rekening worden gebracht. In overleg met u worden afspraken gemaakt over het hervatten van de (online)sessies.
Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw zorgverzekering.
Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.

Als een beschikking door de gemeente is afgegeven geschiedt de betaling via de gemeente en ontvangt u geen facturen. U dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

 

Algemene voorwaarden

 

Download algemene voorwaarden►

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring