Speltherapie en Ouderbegeleiding

Curriculum Vitae

Naam:                 Tineke Brug

Geb. datum:        19-04-1966

Telnr:                    06-12234934

Nationaliteit:         Nederlandse

Burgerlijke staat:  Gehuwd, twee volwassen kinderen

Praktijkadres:       Cornelstraat 1 5037 EZ Tilburg

Werkervaring

2008-heden: eigenaar praktijk Tineke Brug Speltherapie en Ouderbegeleiding

Speltherapeut en psychosociaal therapeut in eigen praktijk. Hulpvragen betreffen o.a. angst, depressie, verlies, scheiding, emotionele ontwikkeling, hechtingsproblematiek en trauma, van ouders en kinderen. Verwijzingen vanuit huisartsen, scholen, voogdij-instellingen, ggz-instellingen etc. Werkwijze: een combinatie van speltherapie, ouderbegeleiding, ouder-kind speltherapie, Sandplay therapie en gesprekstherapie. Afhankelijk van hulpvraag kortdurende trajecten (5-15 consulten) en langdurige trajecten (1-2 jaar).

2017- heden gecontracteerd jeugdhulpaanbieder hart van Brabant.

2019- heden gastdocent master speltherapie Ede 

2013-heden. verzorgen van nascholing en supervisie aan medewerkers jeugdhulp, onderwijs, therapeuten en begeleiders. 

Beroepsvereniging NVVS/FVB 109897

Beroepsvereniging: NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen. Registratie sinds 1-12-2007. 100518

Beroepsvereniging RBCZ. Registratie sinds 1-1-2007. 204070R

Supervisor Registratie Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC  S 12863H

1997- 2020 Werkzaam als hogeschooldocent en supervisor bij  Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Masteropleiding pedagogiek en afstudeerrichting spel en speltherapie.

2004-2007 Opvoedkundig- hulp en adviesbureau Fontys Hogeschool Pedagogiek. 

1992-1995 Projectonderzoeker Boumanhuis, centrum voor verslavingszorg Rotterdam.

1993 Coördinator steunpunt seksueel geweld, GGD Rotterdam

1991-1993 Onderzoeksmedewerker GGD Rotterdam, afdeling gezondheidsbevordering

1991-1992 Assistent in opleiding aan de Universiteit van Tilburg

1989-1991 Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, ministerie van SZW

 

Publicaties

Brug, T. en S. de Theije. De noodzakelijke ander. In Spelenderwijs, Vakblad voor Speltherapie, jaargang 18, juni 2013.

Brug, T. en S. de Theije. Vertrouwen krijgen in elkaar. Werken aan vertrouwen binnen de ouder-kind speltherapie.Spelenderwijs, Vakblad voor speltherapie, Jaargang 20, juni 2015

 

Verzorgde trainingen en nascholingen

2020-heden Opdrachtgever onderzoek voor master studenten CHE speltherapie.

2020 In-company training in opdracht van RINO Zuid "Speltherapeutische interventies" 

2019 workshop over symboliek en supervisie Beroepsvereniging van supervisoren LVSC.

2019 Co-docent bij de post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay bij de RINO groep.

2019-heden Verdiepingsmodule ouder-kind speltherapie aan master speltherapie CHE

2017 workshop over spel, symboliek en supervisie Beroepsvereniging van supervisoren LVSC.

2013-heden Nascholingsdag  Ouder-kind speltherapie voor speltherapeuten, vaktherapeuten en kinder- en jeugdtherapeuten . Geaccrediteerde scholing

2013-heden Supervisie aan vaktherapeuten en speltherapeuten, leerkrachten en begeleiders. Inidviduele en groepssupervisie trajecten

2016 Inleider thema avond : "Grenzen stellen"  bs Tiliander Tilburg

2016 RINO in-company training Sandplay

2016 Workshopleider "Externaliserend en internaliserend probleemgedrag in de klas" Studiedag leerkrachten Pallas, vereniging voor vrije scholen

2016 Thema-avond Inloophuis Midden-Brabant 

2015 Workshopleider jubileumcongres NVVS, "Intersubjectiviteit in ouder-kind speltherapie"

2013 Workshopleider Gehechtheid, emotieregulatie en ouder-kind speltherapie. Studiedag Emotieregulatie NVVS. 

 

Opleidingen en nascholing

2013- heden intervisie/nascholing/supervisie ihkv herregistratie NvvS/FvB

2013-heden nascholing en intervisie ihkv herregistratie LVSC

2008-heden nascholing, supervisie en intervisie ihkv herregistratie NVPA

2013- 2020 Sandplay theorie en praktijk NVST. Certificaat.

2014-2020 Supervisie over Sandplay

2015  Congres Adviseren, organiseren en begeleiden Vakmedianet management

2014 post-HBO speltherapie Hogeschool Ede. Diploma.

2012-2013 Opleiding tot geregistreerd supervisor LVSC. Pro Education Amsterdam. Diploma.

2011 Medische basiskennis. BodyMind Opleidingen. Certificaat.

2011 RINO Amsterdam “Tegen de zon inkijken. Omgaan met doodsangst” 2 daagse. Certificaat.
1993-heden diversen opleiding en nascholing RINO
1991-1992 Postdoctorale Onderzoekersopleiding Demografie, NIDI, Universiteit van Amsterdam. Certificaat.

1985-1990 Pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Doctoraal examen.

 

Vrijwilligerswerk

Gesprekspartner en begeleider thema-avond voor Inloophuis Midden-Brabant

Bestuurlijke functies

2021-heden commissie onderzoek NVVS

2013- 2016 Klankbordgroep De Nieuwste School Tilburg

2013-2015 Werkgroep studiedagen beroepsvereniging NVPA

2007-2010 Voorzitter Medezeggenschapsraad Vrije school Tiliander Tilburg

2001-2003 Bestuurslid Peuterspeelzaal Windekind Tilburg

1997-2000 Lid ouderraad kindercentrum Kinderstad Tilburg

 

Hobby’s

tekenen, kunstgeschiedenis, tuin, hardlopen

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring