Speltherapie en Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding (naast speltherapie)

Naast de speltherapie van het kind of de jongere voer ik ook gesprekken met de ouders. Aan de ene kant is het van belang om het proces van de speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, waarbij de privacy van het kind of de jongere gerespecteerd zal worden. Aan de andere kant kan het van belang zijn om te onderzoeken of er ook vragen leven rondom de opvoeding of aanpak van uw kind. Tijdens deze gesprekken kunnen we gezamenlijk bekijken hoe daar mee om te gaan is.

In het intakegesprek kan ook naar voren komen dat er bij ouders veel vragen leven over de manier waarop zij de opvoeding of de aanpak van hun kind vorm kunnen geven. Het kan ook zijn dat er in het eigen leven belemmerende factoren zijn die een directe invloed hebben op de manier waarop ouders en kind/ jongere met elkaar omgaan. De mogelijkheid bestaat dan om ouderbegeleiding in te zetten, waarin we in een aantal gesprekken samen op zoek gaan naar antwoorden op de hulpvragen.

Om de speltherapie goed af te kunnen stemmen is het van belang dat er tussen ouders en speltherapeut sprake is van een goede en open communicatie. Als het van belang is informatie door te geven zal een kort telefoontje of e-mailtje de dag voorafgaand aan de speltherapie meestal voldoende zijn. Als u vermoed wat meer tijd nodig te hebben (10-20 minuten) dan kunt u een afspraak maken voor een telefonisch consult.

Overeenkomstig de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) zal een speltherapeutische behandeling alleen plaatsvinden als beide ouders (de ouders die het gezag hebben)daarmee instemmen.

Indien ouders gescheiden zijn wordt ernaar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. De verzorgende ouder heeft de plicht om de andere ouder te informeren en consulteren.

Indien (bijvoorbeeld na een echtscheiding) door één van de ouders geen toestemming wordt gegeven voor behandeling, kan advies gevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg of de Raad van de Kinderbescherming. Uiteindelijk zijn het belang, het welbevinden en de internationale rechten van het kind bepalend voor de keuze die hierin gemaakt wordt. Zie voor beroepscode: http://www.speltherapie.net/De-nvvs/Klachtencommissie.html

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring