Speltherapie en Ouderbegeleiding

Wie ben ik

Marina van de Pas

Marina van de Pas

Snel na de opleiding HBO-J (Jeugdwelzijnswerk) begin jaren '80 in Maastricht ben ik in 1984 gestart met de post-HBO studie Speltherapeut waarvan ik in 1986 het diploma heb behaald.

Bij De Hondsberg in Oisterwijk, een instelling voor kinderen met multi-problems, zoals ontwikkelingsachterstanden gecombineerd met psychiatrische problemen (o.a. autisme spectrum stoornissen, ADHD, ODD), sociale problemen, traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik, leerproblemen etc., heb ik 17 jaar lang veel ervaring opgedaan binnen het vakgebied van de speltherapie. 
In die jaren heb ik me door bij- en nascholingen steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Zo heb ik me onder andere verdiept in de behandeling van kinderen die te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in de problemen die kinderen en jongeren kunnen ondervinden als zij sociaal niet vaardig zijn. Vanuit deze specialisatie is een methode voor een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, Tum-Tum, uitgegeven bij Graviant Educatieve Uitgaven in Doetinchem.

In 2000 heb ik de overstap gemaakt van De Hondsberg naar Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg, om als docent mijn kennis over te dragen aan bachelorstudenten, maar ook om binnen het Opvoedkundig Hulp- en AdviesBureau (OHAB, een praktijk voor opvoedingshulp) als speltherapeut werkzaam te zijn. In dit Adviesbureau heb ik gedurende 10 jaar veel ervaring opgedaan met kortdurende speltherapie aan kinderen met enkelvoudige problematiek en met ouderbegeleiding.
Daarnaast heb ik vele jaren cursussen gegeven aan mensen in het werkveld die aan de slag willen met het geven van sociale vaardigheidstrainingen of zich willen bekwamen op het gebied van spel en de spelontwikkeling.

Vanaf 2007 heb ik binnen de Master Pedagogiek van Fontys Hogeschool de specialisatierichting Spel en Speltherapie geïnitieerd, het curriculum vormgegeven en als docent en supervisor 4 lichtingen studenten mede op mogen leiden tot master pedagoog en speltherapeut.
In mei 2011 heb ik zelf mijn studie tot Master Pedagoog aan de HAN in de Nijmegen afgerond. In het onderzoek voor mijn masterthese heb ik me verdiept in ouderbegeleiding gekoppeld aan speltherapie. De resultaten van dit onderzoek hebben de basis gevormd voor het opzetten van een Richtlijn Ouderbegeleiding voor speltherapeuten verbonden aan de NVVS. Dit onderzoek heeft me heel wat nieuwe inzichten opgeleverd.

Begin 2012 begon het toch weer te kriebelen en wilde ik ook zelf weer als uitvoerend speltherapeut aan de slag. Ik heb toen de stap gezet om naast mijn werk als docent mijn eigen praktijk vorm te gaan geven, een tot nu toe geweldig goede beslissing, waar ik dagelijks van geniet.

In maart 2013 ben ik daarnaast nog als docent gestart bij de hogeschool Thomas More in Antwerpen voor de studenten van de Postgraduaat Spelcounseling. Hier lever ik een bijdrage aan de opleiding van speltherapeuten/spelcounselors.

Omdat ik kinderen met traumatische ervaringen en/of angsten binnen de speltherapie nog beter wilde kunnen ondersteunen ben ik eind 2015 gestart met de EMDR-opleiding om me deze effectieve methodiek eigen te maken.

Bij Fontys Hogeschool Pedagogiek heb ik samen met collega's een minor spelbegeleiding, de zgn. Minor SpelenderWijs ontwikkeld en uitgevoerd in het studiejaar 2016-2017. Studenten waren erg enthousiast om zich deze werkwijze eigen te kunnen maken.

Het combineren van de praktijk van speltherapie en het opleiden van pedagogen, speltherapeuten en spelcounselors laat me aan alle kanten de waarde van spel en speltherapie ondervinden.

Toch heb ik besloten om vanaf augustus 2017 mijn werkzaamheden bij Fontys Hogeschool Pedagogiek te beëindigen, zodat ik me volledig toe kan leggen op mijn praktijk. 

 

Om mijn kwaliteit als speltherapeut te waarborgen volg ik regelmatig bij- en nascholing en ben ik vanaf de oprichting aangesloten bij de beroepsvereniging voor speltherapeuten, de Nederlandse Vereniging Van speltherapeuten de NVVS, die in 2017 opgegaan is in de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hier sta ik geregistreerd als seniortherapeut, draai ik mee in een intervisiegroep en ben ik 3 jaar lang lid geweest van de registratiecommissie.

Via de FVB ben ik opgenomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen SRVB.
Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ/TCZ (HBO register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg).

 

Mijn AGB-codes zijn bij mij op te vragen.

Registratie seniorlid NVVS S 13026

Registratie FVB 108621

Registratie SRVB 108621

       

Registratie RBCZ 209070R

 

KvK 55942644

 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring