Speltherapie en Ouderbegeleiding

Nascholing Ouder-kind speltherapie voor speltherapeuten

Ik bied nascholing Ouder-kind speltherapie voor o.a speltherapeuten, kinder- en jeugdtherapeuten en ouderbegeleiders.

Download Nascholingsdag Ouder-kindspeltherapie [PDF]

In de afgelopen jaren heb ik samen met collega Sanne de Theije de nascholingsdag Ouder-kind speltherapie aangeboden. Veel speltherapeuten hebben deze nascholingsdag als zeer bruikbaar ervaren om zich te bekwamen in het werken met ouder en kind in de spelkamer.

De scholing is eerder geaccrediteerd door de SKB en de NVVS.

Groepssupervisie speltherapeuten

Tijdens de supervisie kun je casuïstiek voorleggen, je werkwijze onderzoeken en uitbreiden. In een kleine groep bespreken we het verloop van speltherapietrajecten waarin gewerkt wordt met ouder en kind, oefenen we met ouder-kind spel en kun je je inzicht en vaardigheden in het speltherapeutisch werken met ouder en kind uitbreiden. Contact met de ouder en het kind in het spel, het spel en de ouder-kind relatie, het spel dat gerelateerd is aan hechting in de ouder-kind relatie en de manier waarop je dat kan opzoeken, komen aan bod aan de hand van casuïstiek.

Publicaties

Brug, T. en S. de Theije. De noodzakelijke ander. In Spelenderwijs, Vakblad voor Speltherapie, jaargang 18, juni 2013.

Brug, T. en S. de Theije. Vertrouwen krijgen in elkaar. Werken aan vertrouwen binnen de ouder-kind speltherapie. Spelenderwijs, Vakblad voor speltherapie, Jaargang 20, juni 2015

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring