Speltherapie en Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding versterkt je kwaliteiten als opvoeder en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt je als ouder zekerder in je handelen en vergroot je je vaardigheden als opvoeder.

Na een intakegesprek bepalen we wat er op grond van uw vraag het meest wenselijk is: Een spelobservatie of speltherapie traject voor het kind in combinatie met regelmatig contact met u als ouder, ouderbegeleiding voor u als ouder, of ouder-kind speltherapie.

Ouders zijn meestal niet gebaat bij een reeks van adviezen. De meeste daarvan hebben ze al lang zelf uitgeprobeerd. Zicht krijgen op je eigen ouderschap en daardoor bewust kiezen voor een sterkere invulling en band met je kind maakt dat veel adviezen overbodig worden. 

Onverwerkte gebeurtenissen of sterke emoties met betrekking tot het ouderschap kunnen ook het gedrag en de beleving van jezelf als ouder meer bepalen dan je wilt. Inzicht krijgen in je eigen emoties en gedrag maakt ouderschap vollediger en zekerder.

In de spelkamer/gespreksruimte is er ruimte voor vragen en het delen van ervaringen waardoor je je als ouder beter voelt opgewassen tot de vragen die het zorgen voor een kind aan je stelt. 

Soms is er een bepaald patroon ontstaan waardoor de ontwikkeling moeizaam verloopt. In de ouderbegeleiding kunnen we hier zicht op krijgen en stappen zetten naar verandering.

In de opvoeding is soms een groot accent komen te liggen op bijsturing van gedrag door gebruik te maken van straffen en/of belonen. Dit werkt vaak maar tijdelijk, en is voor veel ouders terecht onbevredigend. Plezier als ouder en het gevoel van competent ouderschap neemt toe als er sprake is van werkelijk contact met je kind. In een gezamenlijk traject voor ouder en kind krijgt de ouder inzicht in de belevingswereld van het  kind en vergroot de ouder zijn/haar ouderschapskwaliteiten. Het begrenzen van ongewenst gedrag wordt logischer en duidelijker. De ouder-kind relatie verdiept zich en kan tegen een stootje. 

De begeleiding is erop gericht dat je je sterker voelt als ouder op de lange termijn. 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring