Speltherapie en Ouderbegeleiding

Hoe werkt speltherapie?

Als eerste vindt een intakegesprek plaats. De speltherapeut, de cliënt en/of zijn of haar ouders, onderzoeken hierin wat de hulpvraag is en wat het beste antwoord zou kunnen zijn op deze hulpvraag. Als ouder kunt u het beste inschatten of het wenselijk is dat uw kind bij het intakegesprek aanwezig is. Bij jongeren en adolescenten is het mogelijk dat het intakegesprek alleen met de cliënt plaatsvindt.

De afspraken die tijdens het intakegesprek gemaakt worden, worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Als vermoed wordt dat speltherapie het beste lijkt aan te sluiten bij de hulpvraag, vindt er in de spelkamer een spelobservatie plaats. Hierin maken de cliënt en de speltherapeut, kennis met elkaar en wordt bekeken of de manier van werken binnen speltherapie aansluit bij de cliënt. Het is mijn taak dat het kind of de jongere zich snel veilig en vertrouwd voelt in de spelkamer en dat ik aan het einde van de observatie zicht heb op de problematiek van de cliënt en de mogelijkheden voor behandeling.

Een spelobservatie kan één tot drie sessies in beslag nemen.

Hierna zal een gesprek plaatsvinden met de ouders en/of de cliënt om de gegevens uit de observatie te evalueren. Indien we daarin samen overeenkomen dat speltherapie het beste antwoord is op de hulpvraag van het kind of de jongere, kan het speltherapeutisch proces van start gaan.
Als blijkt dat speltherapie niet aansluit bij de problematiek of bij de individuele cliënt zal gezocht worden naar een meer passende behandelvorm. Doorverwijzing is hierbij mogelijk.

Een kind/ jongere zal zich pas uiten als er sprake is van vertrouwen tussen de cliënt en mij als speltherapeut. Deze veilige werkrelatie is de basis van het speltherapeutische proces. Daarnaast geef ik woorden aan het spel van het kind of de jongere, waarmee ik betekenis geef aan de manier waarop het kind of de jongere de wereld ervaart. Tevens bied ik hierbij de gelegenheid om te experimenteren met nieuw gedrag en emoties en zorg ik ervoor dat zowel de spelkamer als de speelwereld overzichtelijk blijven.

Voor het speltherapeutisch proces is het van belang dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid, vandaar dat de spelsessies van drie kwartier, in principe wekelijks op een vast tijdstip gepland worden.

De duur van een speltherapeutische behandeling is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind of de jongere.

 

 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring