Speltherapie en Ouderbegeleiding

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie kan zowel bij kinderen als bij jongeren/adolescenten ingezet worden. De kracht van verbeelding en verhulling sluit aan bij alle leeftijdsgroepen. Wat in woorden moeilijk is om uit te leggen of uit te spreken, kan in spel, in een tekening of in een spelbeeld vanuit het onbewuste worden neer gezet. Daarin zit de kracht van verbeelden en verhullen.


Grofweg kunnen drie groepen van problemen onderscheiden worden waarbij een speltherapeutische aanpak effectief kan zijn.

  • Emotionele problemen, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet; te weinig zelfvertrouwen; (grote) onzekerheid; een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.

  • Traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen; verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling; (seksueel) misbruik; mishandeling of verwaarlozing of daarvan getuige zijn; ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden of nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ongeluk, pesten of oorlog.

  • Sociale problemen, zoals moeilijk om kunnen gaan met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag) of moeilijk om kunnen gaan met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring