Speltherapie en Ouderbegeleiding

Wat is speltherapie?

Speltherapie kan gezien worden als een vorm van psychotherapie, waarbij zowel het spel als de (therapeutische) relatie tussen cliënt en speltherapeut, gebruikt worden om een kind of jongere vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind of de jongere belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Door middel van spel kan een cliënt deze ingrijpende gebeurtenissen verwerken, psychosociale moeilijkheden en emotionele blokkades voorkomen of oplossen en een optimale groei en ontwikkeling bereiken.

In mijn manier van werken is de speltherapeutische relatie gebaseerd op een cliëntgerichte basishouding. Dat wil zeggen dat ik het kind of de jongere volg in zijn of haar spelkeuze, dat mijn focus positief is en dat ik me richt op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van de cliënt.

In de veilige en vrije situatie van het spel kan de cliënt zich uiten en zijn of haar eigen gevoelens, gedachten, ervaringen en gedrag exploreren en controle ervaren in het omgaan met de wereld om zich heen. Spel biedt unieke expressie-, exploratie- en ervaringsmogelijkheden, die kunnen leiden tot ontwikkeling en verandering bij de cliënt.

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring